Poznaj naszą
ofertę

Zapewniamy Państwu kompleksową obsługę rachunkową, księgową (pełna oraz uproszczona ewidencja księgowa, ewidencja VAT) oraz kadrowo-płacową. Kancelaria Rachunkowa Tax Lion Sp.z o.o. oferują również profesjonalne doradztwo gospodarcze mające na celu wsparcie w rozwoju biznesu oraz ochronę interesów naszych Klientów.

Aby dowiedzieć się więcej na temat wybranej dziedziny, prosimy o kliknięcie w jedno z poniższych pól:

W ramach naszej działalności oferujemy Państwu prowadzenie uproszczonej ewidencji księgowej. Usługa ta przeznaczona jest głównie dla małych przedsiębiorców, w przypadku których nie występuje konieczność prowadzenia pełnej księgowości. Podmioty te mogą dokonywać rozliczeń podatkowych poprzez jedną z trzech podstawowych form:

 1. Kartę podatkową
 2. Ryczałt ewidencjonowany
 3. Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów.
Zakres naszych usług obejmuje m.in.:
 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów;
 • prowadzenie Ewidencji Ryczałtu dla potrzeb zryczałtowanego podatku
  dochodowego od osób fizycznych;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia;
 • sporządzanie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego
  od osób fizycznych oraz konsultowanie wyniku podatkowego z Klientem.

Nasi pracownicy gwarantują Państwu pomoc w wyborze odpowiedniej formy rozliczeń,
dostosowanej do prowadzonej działalności, a następnie sumienną realizację usługi.

Biuro rachunkowe TAX LION Sp.z o.o. oferuje kompleksową obsługę księgowo-podatkową podmiotów gospodarczych (pełna księgowość) w oparciu o obowiązujące przepisy zawarte w Ustawie o rachunkowości. Realizowane przez nas usługi polegają nie tylko na obliczeniu podatku, ale rejestrowaniu każdego zdarzenia gospodarczego mającego miejsce w firmie Klienta. Działania te przynoszą przedsiębiorcy informacje na temat obecnej sytuacji finansowej firmy, pozwalają ją kontrolować i analizować. Zgromadzone w ten sposób dane umożliwiają zarządzanie przedsiębiorstwem w sposób efektywny i opłacalny.

W ramach prowadzenia pełnej ewidencji księgowej proponujemy Państwu:
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości w firmie oraz stworzenie i wdrożenie zakładowego planu kont;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami polskiej ustawy o rachunkowości;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia oraz wycena i rozliczanie składników majątkowych;
 • sporządzanie rocznego bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale;
 • sporządzanie rocznego zestawienia podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań wymaganych przez GUS oraz NBP i inne instytucje finansowe;
 • konsultowanie wyniku finansowego i podatkowego z Klientem.

Korzystanie z usług profesjonalnych księgowych to dla Państwa oszczędność czasu i nerwów związanych ze skomplikowanymi zagadnieniami rachunkowymi oraz możliwość skoncentrowania się na rozwoju własnego biznesu.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że administracja kadrowo-płacowa to proces czasochłonny, który wymaga wykonania wielu rutynowych czynności. Nasi pracownicy dysponują gruntowną, nieustannie uzupełnianą wiedzą w tym zakresie i posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe, dzięki czemu są w stanie odciążyć Klienta w obsłudze działu Kadr i Płac jego firmy.

Współpracujemy z Kancelarią Radcy Prawnego Zbigniewa Machowskiego, który udziela naszym Klientom porad prawnych, służąc swoją wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie rozwiązywania skomplikowanych zagadnień. Pozostajemy również w stałej współpracy z lekarzem medycyny pracy oraz specjalistą ds. BHP.

Obsługa kadrowo-płacowa w naszym biurze rachunkowym obejmuje:
 • prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów umożliwiających funkcjonowanie przedsiębiorstwa;
 • sporządzanie umów cywilno-prawnych tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.;
 • sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilno-prawnych;
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników oraz ewidencję urlopów, czasu pracy i zwolnień pracowników;
 • prowadzenie pełnej dokumentacji ZUS (deklaracje rozliczające, zgłoszeniowe oraz wyrejestrowujące);
 • naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz sporządzanie deklaracji podatkowych tj.: PIT-4, PIT-4R, PIT-11, PIT-8AR;
 • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie.

W Kancelarii Rachunkowej TAX LION Sp.z o.o. otrzymują Państwo profesjonalną pomoc w prowadzeniu dokumentacji dotychczasowych i nowo zatrudnionych pracowników oraz zyskują pewność, że wszystkie dokumenty są bezpieczne a wprowadzane zmiany zawsze zgodne ze zmieniającymi się przepisami.

Zapewniamy naszym Klientom pełne wsparcie w rozwoju ich biznesu. Przeprowadzamy rzetelną analizę bieżącej sytuacji finansowej firmy, wskazujemy rozmaite możliwości działania i doradzamy w wyborze takiego rozwiązania, które pomoże jej odnieść sukces w branży. Towarzyszymy Państwu w podejmowaniu ważnych decyzji strategicznych, m.in. dotyczących fuzji i przejęć, sugerując te, które będą najbardziej rentowne z punktu widzenia prowadzonej działalności.

Aby zapewnić Państwu kompleksową pomoc na najwyższym poziomie, nawiązaliśmy współpracę z Kancelarią Radcy Prawnego Zbigniewa Machowskiego, która udzieli naszym Klientom porad prawnych i pomoże w rozwiązaniu skomplikowanych problemów związanych z prowadzeniem własnej działalności. Nasze doradztwo gospodarcze to współpraca oparta na wzajemnym zaufaniu, zaangażowaniu i zrozumieniu, która skutkuje obopólnymi korzyściami.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Informatyczne system obiegu dokumentów

Program umożliwia w intuicyjny sposób elektroniczne opisanie, zatwierdzenie i akceptację faktur. Kontrola faktur przychodzących zapewnia ład i porządek w przedsiębiorstwie. Użytkownicy, po krótkim wprowadzeniu są w stanie samemu rozpocząć pracę z systemem.

Indywidualna opieka prawna dla Twojej firmy

Jesteśmy w stanie kompleksowo zająć się obsługą prawną Twojej firmy. Często przedsiębiorstwa potrzebują pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w związku z czym dostosowaliśmy nowe abonamenty prawne w racjonalnych cenach do potrzeb typowych działalności gospodarczych.

Szybka komunikacja z pracownikami Tax Lion

Jesteśmy zawsze dostępni w godzinach pracy biura pod telefonem: 48 91 422 20 22
Jak i również pod adresami mailowymi:
Księgowa - Pani Wanda Kopeć: wanda.kopec@taxlion.pl
Księgowa - Pani Sylwia Koczorowska: sylwia.koczorowska@taxlion.pl
Mail ogólny (prosimy o dołączanie do wiadomości): biuro@taxlion.pl
Zarząd: zarzad@taxlion.pl